Rotterdam Zorg

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van het laatste nieuws over de zorg in en om Rotterdam.

VMBO-leerlingen bezoeken Rotterdamse ziekenhuizen tijdens BeroepenCarrousel

Op donderdag 8 maart gaat de BeroepenCarrousel Rotterdam weer van start.
In de periode van 8 maart tot en met 26 april brengen 230 Rotterdamse vmbo-leerlingen in het kader van beroepsoriëntatie een bezoek aan één van de elf ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Tijdens het bezoek volgen de derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen een actief programma. Zo proeven ze de sfeer op de werkvloer en maken ze kennis met het werken en de verschillende beroepsmogelijkheden binnen het ziekenhuis.

Verwachte personeelstekorten

De zorgsector heeft nu en in de toekomst grote behoefte aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Daarom hebben Calibris en de elf Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen de handen ineen geslagen om vmbo-leerlingen kennis te laten maken met de zorg door middel van BeroepenCarrousel. Het belangrijkste doel is het werven van toekomstig personeel. Daarnaast wil BeroepenCarrousel leerlingen helpen een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding en/of een kansrijk beroep en zo uitval vanwege een verkeerde beroeps- of opleidingskeuze voorkomen.

Resultaten tot nu toe

BeroepenCarrousel vindt voor de derde keer plaats in Rotterdam. Tijdens de vorige ronde van BeroepenCarrousel, die in oktober en november 2011 plaatsvond, bezochten in totaal 132 leerlingen een ziekenhuis. De overgrote meerderheid, 98% van de leerlingen vond het bezoek aan het ziekenhuis leuk. 88% gaf aan dat het bezoek ervoor zorgde dat hij/zij een beter beeld kreeg van het werk binnen het ziekenhuis en de verschillende beroepen. Op de vraag of de leerlingen later zelf in het bezochte ziekenhuis zouden willen werken, antwoordde 57% positief. 61% van de leerlingen geeft naar aanleiding van het bezoek aan dat hij/zij het werken in een ziekenhuis leuker vindt dan in eerste instantie verwacht.

Onwikkelingen

Om de leerlingen een breder beeld te geven van het werken in de zorg, wordt momenteel aansluiting gezocht bij andere grote zorginstellingen in Rotterdam. De verwachting is dat in het najaar van 2012 leerlingen niet alleen een bezoek kunnen brengen aan een ziekenhuis, maar ook kennis kunnen maken met de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Kenniscentrum Calibris

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.